Ο ρόλος της παγκόσμιας εκπαίδευσης στην επίτευξη αναπτυξιακών ατζέντηδων μετά το 2015

Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ) είναι αναμφίβολα ο στόχος της κυβέρνησης να μειώσει τη φτώχεια, να επιτύχει τη βασική

Read more