Οι Πολιτιστικές Επιπτώσεις μιας Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Η επιτυχία στον ψηφιακό κόσμο σημαίνει αλλαγή του τρόπου με τον οποίο κάνετε πράγματα για να κρατήσετε το ψηφιακό κοινό σας κολλημένο. Οι εταιρείες επενδύουν τώρα σε τεχνολογίες που θα τις βοηθήσουν να υποστούν έναν ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι ομάδες πληροφορικής θεωρούνται υπεύθυνες για την παροχή μιας απρόσκοπτης εμπειρίας χρήστη στους πελάτες τους. Αν και η τεχνολογία που χρησιμοποιείτε είναι απαραίτητη, ψηφιακός επιχειρηματικός μετασχηματισμός αφορά περισσότερο την εταιρική κουλτούρα. Θα πρέπει να υποστηρίζει τις αξίες που είναι απαραίτητες για την προώθηση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας.

Η αλήθεια για την εταιρική κουλτούρα

Η εταιρική κουλτούρα είναι κάτι περισσότερο από αυτό που αναγράφεται στο εγχειρίδιο των εργαζομένων. είναι η γενική στάση σε έναν οργανισμό. Η κουλτούρα υπαγορεύεται από τους στόχους, τις συμπεριφορές, τις πρακτικές και άλλες αξίες που καθορίζουν το εργατικό δυναμικό. Επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι σχετίζονται με τους διευθυντές και επίσης επηρεάζει τις εσωτερικές αποφάσεις.

Οι εργαζόμενοι, οι ροές εργασίας και οι εσωτερικές διαδικασίες είναι οι θεμέλιοι λίθοι της εταιρικής κουλτούρας. Οι αλλαγές που εισάγονται μέσω της συμβουλευτικής στον ψηφιακό μετασχηματισμό επηρεάζουν όλες. Για να εφαρμόσουν τη στρατηγική με επιτυχία, πρέπει να στραφούν και να λυγίσουν στην αλλαγή και να προσαρμοστούν στις νέες διαδικασίες.

Πώς επηρεάζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο και με τόσες πολλές αλλαγές που συμβαίνουν, είναι απαραίτητη η προσαρμογή της κουλτούρας; Η απλή απάντηση είναι, ναι και θα εξηγήσουμε γιατί.

Κάτι παραπάνω από Τεχνολογική Αλλαγή

Ακόμη και η καλύτερη ψηφιακή στρατηγική δεν θα αποφέρει καρπούς, εκτός εάν το εργατικό δυναμικό σας είναι αφοσιωμένο στις προσπάθειες. Πριν κάνετε σημαντικές επενδύσεις για την εφαρμογή της αλλαγής, θα πρέπει να αναλύσετε και την εταιρική κουλτούρα. Υπάρχουν ορισμένες αλλαγές που μπορείτε να εφαρμόσετε σε γενικές γραμμές για να βεβαιωθείτε ότι δίνει αξία στον ψηφιακό επιχειρηματικό μετασχηματισμό.

Η άκαμπτη κουλτούρα επηρεάζει την παραγωγικότητα

Εάν η κουλτούρα δεν ταιριάζει με τη στρατηγική συμβουλευτικής στον ψηφιακό μετασχηματισμό, μπορεί να επιβραδύνει το ποσοστό υιοθέτησης από τους χρήστες και να μειώσει τα επίπεδα παραγωγικότητας. Η οργανωτική κουλτούρα πρέπει να αναβαθμιστεί σύμφωνα με το σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού. Δεν πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με τους στόχους του έργου. Επιπλέον, οι επιτυχημένες εταιρείες προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης που επικεντρώνονται σε αλλαγές συμπεριφοράς μαζί με τεχνικές γνώσεις.

Η στάση των εργαζομένων μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία

Έχουμε δει εταιρείες που διατηρούν τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και το άνοιγμα σε νέες ιδέες είναι πιο πιθανό να επωφεληθούν από μια αλλαγή στρατηγικής. Εάν οι εργαζόμενοι στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση, θα είναι πιο ευνοϊκοί για αλλαγές και θα ωφεληθούν από τις πρώιμες συνειδητοποιήσεις. Με αυτές τις αξίες ενσωματωμένες στα θεμέλια του οργανισμού, η επιχείρησή σας θα αναπτυχθεί και η τεχνολογία θα λειτουργήσει για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Πώς να προσαρμόσετε την εταιρική κουλτούρα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Αναλύστε τον πολιτισμό σε κάθε επίπεδο

Η εταιρική κουλτούρα περιορίζεται στην ομάδα μάρκετινγκ ή στην αποκλειστική ανάπτυξη λογισμικού ομάδα και περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Θα ήταν καλύτερο να εξετάσουμε πώς λειτουργούν και σχετίζονται οι εργαζόμενοι μεταξύ τους σε κάθε επίπεδο. Ο καλύτερος τρόπος είναι να αναπτύξετε ένα σχέδιο που περιλαμβάνει αξιολογήσεις και μελέτη του οργανισμού. Επομένως, ενώ εξετάζετε την κουλτούρα, θα συνειδητοποιήσετε ότι ένα συγκεκριμένο εμπόδιο θα μπορούσε να εμποδίσει την πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Προσδιορίστε Χρήσιμα Χαρακτηριστικά για Αλλαγή

Οι υπάλληλοί σας θα πρέπει να κατανοούν καλά τις πολιτιστικές επιπτώσεις της συμβουλευτικής στον ψηφιακό μετασχηματισμό και πώς θα βοηθήσει την επιχείρησή σας να αναπτυχθεί. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βασικές αξίες και να συμπεριλάβετε επιθυμητές συμπεριφορές σε αυτές. Κάντε στον εαυτό σας σημαντικές ερωτήσεις σχετικά με το πώς η νέα πολιτική θα απαιτεί από τους υπαλλήλους να συμπεριφέρονται. Προωθεί περισσότερη συνεργασία ή είναι μια πελατοκεντρική προσέγγιση; Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε τις ανάγκες κάθε τμήματος και να τις ενσωματώσετε. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει χώρος για ανατροφοδότηση, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να κάνουν και τις προτάσεις τους.

Συσχετίστε τους στόχους του έργου με τις τρέχουσες αξίες

Η οργάνωση θα υποστεί πολλές αλλαγές, αλλά κάποια πράγματα θα παραμείνουν ίδια. Η νέα τεχνολογία πιθανότατα ευθυγραμμίζεται με ορισμένα χαρακτηριστικά της υπάρχουσας εταιρικής κουλτούρας σας. Έτσι, η σύνδεση μεταξύ τους θα ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να υιοθετήσουν αλλαγές και να υποδείξουν την επιτυχία πριν καν ξεκινήσετε την εφαρμογή.

Προσθέστε μετρήσεις απόδοσης και δημιουργήστε κίνητρα για την αλλαγή

Η παρακολούθηση της προόδου του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων είναι απαραίτητη και θα πρέπει να παρακολουθείτε πώς η αλλαγή επηρεάζει τους κρίσιμους δείκτες απόδοσης. Συχνά αυτοί οι δείκτες και οι μετρήσεις πρέπει να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις νέες πολιτικές. Ένα νέο σύστημα CRM ενδέχεται να απαιτεί αξιολογήσεις με βάση τα ποσοστά μετατροπών και τους χρόνους απόκρισης για να καθοριστεί εάν η εταιρική κουλτούρα είναι ή όχι πελατοκεντρική. Οι δομές κινήτρων που βασίζονται σε αυτές τις μετρήσεις μπορούν να ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να αποδεχτούν την αλλαγή. Θα λάβουν ανταμοιβές για την προθυμία και τις ιδέες τους να υποστηρίξουν τη συμβουλευτική στον ψηφιακό μετασχηματισμό.